Mae aneffeithiolrwydd ein system bresennol yn glir i bawb, ond mae mudiad arall wedi ar droed – Chwildro’r Galon.

Yma, o fewn cymuned y Tân Sanctaidd, rydym yn sefyll dros yr hyn sydd yn bwysig.  Gofynnwn i chi ddarllen a myfyrio drosto:

Rydym yn sefyll dros y sancteiddrwydd a’r cyswllt annatod sydd rhwyng pob agwedd o fywyd.  Drwy gasglu gyda’n gilydd fel cymuned ac ailsefydlu ein perthynas gyda’r byd o’n cwmpas, bennwn neilltiaeth y ddiwylliant fodern ac ewn ati i greu bywydau llawn ystyr a phwrpas.

Ydy hyn oll yn canu cloch?  Ydych chi’n credu yn yr un gwerthoedd a ni?  Os ydych, rydym yn eich gwahodd i ymuno gyda ni drwy gwblhau’r ffurflen a chlicio ar “Send”.  Gweithred syml a phwerus.  Mae’n creu uniad cryf o egni  dirgrynnol y galon ddynol.  Fe all bywyd Sanctaidd y byd, sydd wedi’i hir anwybyddu a’i halogi, unwaith eto lawenhau yn yr Uniad ac ymateb drwy roi maeth yn ol i bob agwedd o fywyd.

Os yw’r datganiad yma’n peri i’ch calon lawenhau, anfonwch y ddolen yma ymlaen at eich cyfeillion a’ch annwyliaid drwy glicio ar y botymau isod.


Sefwch gyda ni

Rydym yn sefyll dros y sancteiddrwydd a’r cyswllt annatod sydd rhwyng pob agwedd o fywyd.  Drwy gasglu gyda’n gilydd fel cymuned ac ailsefydlu ein perthynas gyda’r byd o’n cwmpas, bennwn neilltiaeth y ddiwylliant fodern ac ewn ati i greu bywydau llawn ystyr a phwrpas.

Enter your details below and click Send

First Name *

Last Name *

Email Address *

© 2017 SacredFire.Community about us | get in touch | privacy policy | contribute Sacred Fire Community